Tıp Eğitimi

1. Hijyenik El Yıkama

Hijyenik El Yıkama (pdf formatında)

2. Maske Takma ve Çıkarma Becerisi

Öğrenci Rehberi (docx formatında)

Öğrenci Rehberi (pdf formatında)

Maske Takma ve Çıkarma Videosu (WHO)

Maske Takma ve Çıkarma Videosu (Sağlık Bakanlığı)

Maske Takma ve Çıkarma Broşürü (Sağlık Bakanlığı)

Maske Katlama Videosu (CDC)

Hapşırma Sırasında Cerrahi Maskenin Koruyucu Etkisi (Video)

3. Temel Yaşam Desteği

4. Basit Dikiş/Sütür Atma ve Alma Becerisi

Basit Sütür Videosu

Diğer

Venöz Kan Alma Kılavuzu

Gaitanın İncelenmesi


Ana Sayfa