1. Sınıf:

1. Proteinler

2. Biyolojik Membranların Yapısı ve Özellikleri

3. Lipitlerin Kalitatif Tayini (Pratik)

4. Proteinlerin Kalitatif Tayini (Pratik)

5. Nükleik Asitlerin Yapısı ve Fonksiyonları

6. Protein Sentezi ve Posttranslasyonel Modifikasyonlar

7. Ksenobiyotiklerin Metabolizması

8. Alkol Metabolizması

9. Biyoenerjetik

10. Vücut Sıvıları

11. Bağ Dokusu Biyokimyası

12. Kemik Dokusu Biyokimyası

13. Kıkırdak Dokusu Biyokimyası

14. Kas Dokusu Biyokimyası

15. Sinir Dokusu Biyokimyası

16. İnflamasyon

17. Enzimler

18. Enzimatik Reaksiyonu Etkileyen Faktörler (Pratik Ders)

19. Elektron Transport Zinciri (ETZ)

20. Oksidanlar ve Antioksidanlar

21. Lipitler

22. Kan ve Endotel

23. Vücut Sıvıları (Uygulama Dersleri) I-III

24. Vücut Sıvıları (Uygulama Dersleri) IV-V

25. Vücut Sıvıları (Uygulama Dersleri) VI2. Sınıf:

1. İdrar Analizi (Pratik Ders)

2. Hem Sentezi

3. Hem Yıkımı

4. Total Kolesterol ve Total Lipit Tayini (Pratik Ders)

5. Hemoglobin Ölçümü (Pratik Ders)

6. Nükleik Asitlerin Metabolizması

7. Sinir Sisteminin Biyokimyası

8. Görme Biyokimyası

9. Spektrofotometre (Pratik Ders)

10. Kan Glukoz Tayini (Pratik Ders)

11. İdrarda Redüktan Madde (Pratik Ders)

12. Laktat Tayini (Pratik Ders)

13. Keton Cisimleri (Pratik Ders)

14. Protein Metabolizması-1

15. Protein Metabolizması-2

16. Protein Metabolizması-3

17. Protein Metabolizması-4

18. Protein Metabolizması-5

19. Protein Metabolizması-6 (Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi)

20. Biyokimyasal Ölçüm Teknikleri (Pratik Ders)

21. Enzimatik Ölçümler (Pratik Ders)

22. Lipit Metabolizması3. Sınıf:

1. Adrenal Bez Hormonları

2. Genital Sistem Biyokimyası

3. Üriner Sistem Biyokimyası

4. Böbrek Hastalıklarında Biyokimyasal Değişiklikler

5. Nörolojik Sistem Biyokimyası

6. Lokomotor Sistem BiyokimyasıYüksek Lisans

1. Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

2. Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

3. Bilimsel Araştırma Yöntemleri IIITUS Asistanı

1. PTH Ölçümü

2. Modüler ve Entegre Sistemler

3. Hemoglobinopatiler

4. Türbidimetri ve Nefelometri

5. hCG Ölçümü

6. Gebelikte Tarama Testleri

7. Kan Glukoz Tayini

8. Demir TestleriAnalitler

Alanin Aminotransferaz (ALT)

Alkalen Fosfataz (ALP)

Amilaz

Aspartat Aminotransferaz (AST)

Gamma Glutamil Transferaz (GGT)

Haptoglobin

Seruloplazmin

foyler.rar (indir) (23.9 MB)Diğer Sunular

1. Suyun Özellikleri

2. Sigara ve Sağlık

3. Uyku BiyokimyasıMultimedya

1. FagositozHesaplayıcılar

rpm-rcf dönüşümüAna Sayfa