Seruloplazmin

Temel Kullanım Amacı: Seruloplazmin düzeyinin düşük bulunması Wilson hastalığının tanısını destekler.

Teorik Bilgi: Wilson hastalığında karaciğerden safraya bakır atılmasından sorumlu olan proteinde (ATP7B) defekt vardır. Bu proteinin bir diğer görevi de, seruloplazmine bakır katılmasını sağlamaktır. Bakır, safrayla yeterince uzaklaştırılamayınca, önce karaciğerde ardından başta beyin olmak üzere diğer dokularda birikir ve organ fonksiyonlarında bozulmalara yol açar. Bakır eklenmemiş seruloplazmin doğru katlanamaz ve karaciğer hücrelerinde yıkılır. Wilson hastalarının önemli bir kısmında serum seruloplazmin düzeyleri düşüktür. Seruloplazmin bakırın karaciğerden dokulara taşınmasında görev alır; fakat onun yokluğunda başka taşıyıcılar (albumin ve transkuprein) onun yerini bir ölçüde doldurabilir. Serum total bakır düzeylerinin azalması, serum serbest bakır düzeylerinin artması, idrarla bakır atılımının artması Wilson hastalığında görülebilen diğer önemli laboratuvar bulgularıdır.

Referans Aralığı: 20-60 mg/dL

Ek Bilgi: Seruloplazmin taşıdığı bakır sayesinde ferroksidaz aktivitesine sahiptir ve böylece doku demirinin transferrine aktarılmasında görev alır. Seruloplazmin eksikliğinde dokularda demir birikimi görülebilir. Seruloplazmin bir pozitif akut faz reaktanıdır.


Ana Sayfa          Analitler