Relatif Santrifüj Kuvvetinin (rcf; g kuvveti) Hesaplanması

Rotorun dakikadaki dönüş sayısı (rpm)
Rotorun yarıçapı (mm)
Relatif Santrifüj Kuvveti       0 

Dakikadaki Dönüş Sayısının (revolutions per minute; rpm) Hesaplanması

Relatif Santrifüj Kuvveti       
Rotorun yarıçapı (mm)
Rotorun dakikadaki dönüş sayısı (rpm) 0 

RCF = 1.118 x r (yarıçap) x (rpm/1000)2


Ana Sayfa