Testin İsmi: Alkalen fosfataz (ALP, AP)

Alternatif İsimler: Ortofosforik-monoester fosfohidrolaz, alkalin fosfomonoesteraz, alkalin fosfohidrolaz, alkalin fenil fosfataz, fosfat-monoester fosfohidrolaz

Normal Aralık: 40-150 IU/L

Arttığı Durumlar:

İnterferanslar: Hemoliz, Lipemi.

Ek Bilgi:

ANASAYFA