Haptoglobin

Temel Kullanım Amacı: Haptoglobin düzeyinin düşük bulunması hemolizin (özellikle intravasküler hemolizin) varlığını destekler.

Teorik Bilgi: Haptoglobin başlıca karaciğer tarafından üretilen bir glikoproteindir. Dolaşımdaki serbest hemoglobini bağlayarak haptoglobin-hemoglobin kompleksini oluşturur ve serbest hemoglobinin glomerüllerden filtre olmasını engeller. Bunun iki temel faydası vardır: (1) idrar yoluyla hemoglobin kaybına mani olmak ve (2) serbest hemoglobinin böbrekler üzerinde toksik etki oluşturmasının önüne geçmek. Haptoglobin-hemoglobin kompleksi, RES tarafından dolaşımdan uzaklaştırılır ve parçalanır. Hemoliz durumlarında haptoglobin-hemoglobin kompleksinin oluşumu ve dolayısıyla parçalanması artacağından dolayı, haptoglobin düzeyleri azalır. Retikülosit artışı, indirekt hiperbilirübinemi ve LDH artşı hemolizin varlığına işaret eden diğer önemli laboratuvar bulgularıdır. İntravasküler hemolizde dolaşıma serbest hemoglobin geçişi belirgindir; hatta çoğu kez haptoglobin tüketimi o kadar fazla olur ki analitik yöntemlerle belirlenemez ve idrarda serbest hemoglobin görülür. Ekstravasküler hemolizde, hemoglobin RES hücreleri içerisinde parçalandığından dolayı, dolaşıma serbest hemoglobin geçişi beklenmez.

Referans Aralığı: 30-200 mg/dL

Ek Bilgi: Haptoglobin bir pozitif akut faz reaktanıdır.


Ana Sayfa          Analitler