Testin İsmi: Amilaz

Alternatif İsimler: 1,4-α-D-glukan glukanohidrolaz

Normal Aralık: 20-100 U/L

Arttığı Durumlar:

İnterferanslar: Lipemi.

Ek Bilgi:

ANASAYFA