Transfüzyon TıbbıKan Grubu Sistemleri

1. AB0 Kan Grubu Sistemi

2. Rh Kan Grubu Sistemi

3. Diğer Kan Grubu Sistemleri


Testler

1. Kan Grubu Testi

2. Cross Match Testi

3. Coombs Testleri


Kan Ürünleri

1. Eritrosit Süspansiyonu

2. Taze Donmuş Plazma

3. Trombosit Süspansiyonları


Transfüzyon Reaksiyonları

1. Transfüzyon Reaksiyonları


Transfüzyon Merkezi Rehberleri

1. Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi (2016)

2. Kan Hizmet Birimleri İçin Kalite Yönetim Sistemi Rehberi (2016)

3. Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi (2016)

4. Ulusal Hemovijilans Rehberi (2020)

5. COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi (Nisan 2020)


Mevzuat

1. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (Tarih:2007 Sayı:5624)

2. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Tarih:2008)Ana Sayfa