Ders Sunuları1. Sınıf:

1. Proteinler

2. Biyokimya Laboratuvarlarında Kullanılan Temel Araç ve Gereçler (Pratik)

3. Çözelti Hazırlama (Pratik)

4. Tampon Çözeltiler (Pratik)

5. Kalitatif Karbonhidrat Tayini (Pratik)

6. Biyolojik Membranların Yapısı ve Özellikleri

7. Lipitlerin Kalitatif Tayini (Pratik)

8. Proteinlerin Kalitatif Tayini (Pratik)

9. Nükleik Asitlerin Yapısı ve Fonksiyonları

10. Protein Sentezi ve Posttranslasyonel Modifikasyonlar(Güncellendi)

11. Ksenobiyotiklerin Metabolizması

12. Alkol Metabolizması

13. Biyoenerjetik(Güncellendi)

14. Vücut Sıvıları (Güncellendi)

15. Bağ Dokusu Biyokimyası (Güncellendi)

16. Kemik Dokusu Biyokimyası (Güncellendi)

17. Kıkırdak Dokusu Biyokimyası (Güncellendi)

18. Kas Dokusu Biyokimyası

19. Sinir Dokusu Biyokimyası

20. İnflamasyon

21. Enzimler

22. Enzimatik Reaksiyonu Etkileyen Faktörler (Pratik Ders)

23. Elektron Transport Zinciri (ETZ)

24. Oksidanlar ve Antioksidanlar(01.04.2021)

25. Lipitler

26. Kan ve Endotel

27. Vücut Sıvıları (Uygulama Dersleri) I-III (14.02.2021)

28. Vücut Sıvıları (Uygulama Dersleri) IV-V (26.02.2021)

29. Vücut Sıvıları (Uygulama Dersleri) VI (05.04.2021 - 5. komite için)2. Sınıf:

1. İdrar Analizi (Pratik Ders)

2. Hem Sentezi (Yenilendi)

3. Hem Yıkımı(Yenilendi)

4. Total Kolesterol ve Total Lipit Tayini (Pratik Ders)

5. Hemoglobin Ölçümü (Pratik Ders)

6. Nükleik Asitlerin Metabolizması (Yenilendi)

7. Sinir Sisteminin Biyokimyası(Son Güncelleme: 16.09.2020)

8. Görme Biyokimyası(Yenilendi)

9. Spektrofotometre (Pratik Ders)

10. Kan Glukoz Tayini (Pratik Ders)

11. İdrarda Redüktan Madde (Pratik Ders)

12. Laktat Tayini (Pratik Ders)

13. Keton Cisimleri (Pratik Ders)

14. Protein Metabolizması-1(Yenilendi)

15. Protein Metabolizması-2(Yenilendi)

16. Protein Metabolizması-3(Yenilendi)

17. Protein Metabolizması-4(Yenilendi)

18. Protein Metabolizması-5(Yenilendi)

19. Protein Metabolizması-6 (Proteinlerin Sindirimi ve Emilimi)(Yenilendi)

20. Biyokimyasal Ölçüm Teknikleri (Pratik Ders)

21. Enzimatik Ölçümler (Pratik Ders)

22. Lipit Metabolizması3. Sınıf:

1. Adrenal Bez Hormonları

2. Genital Sistem Biyokimyası

3. Üriner Sistem Biyokimyası

4. Böbrek Hastalıklarında Biyokimyasal Değişiklikler

5. Nörolojik Sistem Biyokimyası

6. Lokomotor Sistem Biyokimyası (Güncellendi)

7. Gebelik Biyokimyası

8. Bilimsel Araştırma Yöntemleri4. Sınıf:

1. Tam Otomatik İdrar Tahlili (TİT)

2. Koagulasyon Tahlilleri

3. Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR)

4. Arteriyel Kan Gazı Analizi

5. Tam Kan Sayımı

6. Tiroid Fonksiyon Testleri

7. Kardiyak Belirteçler

8. Glukoz

9. Karaciğer Fonksiyon Testleri

10. Demir TestleriYüksek Lisans

1. Deney Hayvanlarının Biyokimyada Kullanımı

2. Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3. Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

4. Bilimsel Araştırma Yöntemleri IIIDoktora

1. Laboratuvar Hayvanlarında Klinik BiyokimyaTUS Asistanı

1. PTH Ölçümü

2. Modüler ve Entegre Sistemler

3. Hemoglobinopatiler

4. Türbidimetri ve Nefelometri

5. Lipoproteinler ve Lipit Profili

6. hCG Ölçümü

7. Gebelikte Tarama Testleri

8. Adrenal ve Genital Hormonlar

9. İdrarda Eritrosit Çeşitleri

10. Biyokimyasal Analiz Teknikleri

11. Genetik Tanı YöntemleriAna Sayfa